O nás

Rodinná firma podľa zákona č. 455/1991 Zb. § 11

Poradenská činnosť

Vykonávame poradenstvo v oblasti bezpečnosti práce na elektrických inštaláciách a pri obsluhe elektrických zariadení.

Vykonávame poradenskú činnosť k problematike normalizácie, projektovania drobných stavieb a odborným prehliadkam a odborným skúškam/revíziám elektrických inštalácií/zariadení bezpečného konštruovania elektrických zariadení.

Učebné pomôcky
Vypracovávame metodické, didaktické učebné pomôcky a vyučovacie programy pre oblasť bezpečnosti práce na elektrických inštaláciách/zariadeniach.
Odborné prehliadky
Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS)/revízie elektrických inštalácií podľa projektovej dokumentácie, revízie elektrických spotrebičov/elektrického ručného náradia/zdravotníckej techniky do 1 000 VAC a 1 500 VDC a bleskozvodov.
Protokoly o určení vonkajších vplyvov
Na základe platnej legislatívy a požiadaviek majiteľa vypracováva protokoly o určení vonkajších vplyvov podľa normy STN 33 2000-5–51.