Certifikáty/Referencie

Referencie
► IKEA INDUSTRY Slovakia, s r. o., odštepný závod Jasná, 032 02 Závažná Poruba 500

► EUROSTYLE SYSTEMS Slovakia s. r. o., Palugyayho 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

rodinné domy, penzióny, hotely, drobné prevádzkarne malé dielne, privátne lekárske ambulancie a iné.
Certifikáty